Stream Of Refugees

Bronze

British Museum, London

2007

Flyktingströmmen är ett utsnitt ur Passeport Nansen, Oslo. Verket köptes in av British Museum 2007 efter att ha varit utställt i Colorado Springs medaljmuseeum i USA.

3 pcs 11 x 11 cm