About Thomas Qvarsebo

Jag är mycket fascinerad av skulpturer från antiken. De är vackra hur skadade de än är – form möter form på ett så fulländat sätt att man kan ta bort en del, utan att skulpturen förlorar sin skönhet. Bakom detta ligger stor kunskap om den mänskliga kroppen. Ögat har en fantastisk förmåga att läsa också det som är utelämnat, men för att de ska vara möjligt måste det finnas en konsekvens i skulpturen.

Jag har alltid arbetat med människan som motiv, med en slags gammaldags humanistisk syn på människan. Om man tänker på att nästan allting runt omkring oss är uppbyggt efter mänskliga mått blir det intressant att studera och på olika sätt avbilda kroppen. Den nakna människan blir ”en gestalt”, nästan bara ett tecken för sig själv.

THOMAS QVARSEBO

”I am very fascinated by the art from the classical era. They are beautiful no matter how damaged they are – form meets form in such a perfect way that you can remove a part, without the sculpture losing its beauty.  Behind this lies an enormous knowledge of the human body. The eye has an amazing ability to see what is not visible,, but for this to be possible there needs to be a clear outline of the art itself. 

 

I have always worked with the human body as a motive, with a kind of humanistic view of man. If you imagine that everything that surrounds us is created by human perceptions, it becomes interesting to study and portray the body. The naked body becomes an image, almost a symbol in itself. ”

THOMAS QVARSEBO

SWE | EN

Recent Work

STAINLESS STEEL

2020

IN THE STUDIO

CORTEN

2019/2020

IN THE STUDIO

PAINTED STAINLESS STEEL

LÅNGHOLMEN, STOCKHOLM

2019

Recent Exhibits

Solo Exhibits
2019 GALLERI EVA SOLVANG STOCKHOLM
2017 RETROSPEKTIVT, EDSVIKS KONSTHALL EDSVIK
2017 GALLERI EVA SOLVANG STOCKHOLM
2016 ARTHURS BOD LANDSORT
2015 ST:A HELENA KYRKA SKÖVDE
Collaborative Exhibits
2020 FIDEM MEDALJ JAPAN
2019 SKULPTURFESTIVAL OXELÖSUND
SKULPTURFESTIVAL ÄNGELSBERG
2018 FIDEM MEDALJ RIGA LETTLAND
2017 SKULPTURFESTIVAL ÄNGELSBERG
2016 FIDEM MEDALJ BRYSSEL BELGIEN
SKULPTÖRFÖRBUNDET LANDSORT