Kören

Corten

Halmstad, Jakobsberg

1997

FInns vid Sturegymnasiet i Halmstad och i Jacobsbergs centrum

Höjd 2 m