Gruvtolvan

Corten

Kiruna

1999

Invigdes till Gruvtolvan LKAB’s 100 års jubeleum

Höjd 3,50 m