Fridtjof Nansen

Stainless Steel

Olso Rådhus

2007

Monumentet över Fridtjof Nansen, humanist, polarforskare och fredspristagare invigdes den 10 oktober 2007 av Norges Konung Harald. Genom Nansens pass fick en miljon stadslösa en flykting status. Skulpturen skildrar denna gärning. Verket är ett resultat av en inbjuden tävling mellan norska och svenska skulptörer, med anledning av unionsupplösningen 1905.

200 cm x 500 cm