Karyatid

In the studio

2009

Skiss till Karyatid. Inköpt av Söderhamns kommun.

höjd 1m