Hand

Jag arbetar med kroppen och dess olika beståndsdelar, på ett arkitektoniskt vis. Här har jag jobbat med en hand, i rundstång och plexiglas.

Jag arbetar med kroppen och dess olika beståndsdelar, på ett arkitektoniskt vis. Här har jag jobbat med en hand, i rundstång och plexiglas.